صدور قریب به ۱۰۰ هزار اجازه کار برای خارجیان مقیم ترکیه در ۱۰ ماه نخست سال جاری

 

 

نگام ، بین الملل _ طی ماههای ژانویه و اکتبر سال ۲۰۱۸ میلادی ۹۷ هزار و ۹۹۱ شهروند خارجی اجازه کار در ترکیه دریافت کرده اند.

 

به گزارش ت ر ت فارسی براساس اطلاعیه صادر شده از سوی وزارت خانواده، کار و خدمات اجتماعی ترکیه طی ماههای ژانویه و اکتبر سال ۲۰۱۸ میلادی از مجموع ۱۲۲ هزار و ۱۱۵ مراجعه ۹۷ هزار و ۹۹۱  شهروند خارجی اجازه کار در ترکیه دریافت کرده اند.

 

سوری ها، گرجستانی ها، قرقیزها، اوکراینی ها، چینی ها و ترکمنستانی ها در صدر لیست دریافت کنندگان اجازه کار در ترکیه قرار دارند.
این درحالی است که براساس اطلاعیه وزارت خانواده، کار و خدمات اجتماعی ترکیه  به ۳۲ هزار و ۲۷۹ نفر در سال ۲۰۱۲، ، ۴۵ هزار و ۸۲۰ نفر در سال ۲۰۱۳، ۵۲ هزار و ۲۹۴ نفر در سال ۲۰۱۴، ۶۴ هزار و ۵۲۹ نفر در سال ۲۰۱۵، ۵۹ هزار و ۸۷۳ نفر در سال ۲۰۱۶ و ۸۷ هزار و ۱۸۲ نفر از اتباع خارجی در سال ۲۰۱۷ مجوز کار اعطا شده است.