صد سال پیش در ایران چه خبر بود؛ عکس‌های کمتر دیده شده آنتوان سوروگین