صف طولانی واکسن ایرانی‌ها در ارمنستان

شنیده ها

ایرانی‌ها به دلیل کندی روند واکسیناسیون در داخل کشور و گسترش سریع سویه دلتا با سفر به کشورهای همسایه می‌کوشند از خطر ابتلا به ویروس کرونا رهایی یابند.

ارمنستان یکی از کشورهای همسایه است که مازاد واکسن‌های خود را در اختیار ایرانی‌ها قرار می‌دهد.

شهروندان ایرانی با صرف هزینه زیاد در مراکز واکسیناسیون ایروان در صف‌های طولانی در انتظار تزریق واکسن هستند.