صله‌ی قتل‌عام

پایگاه خبری / تحلیلی نگام – ✍️حسین رزاق

رئیس ستاد اجرائی فرمان امام، گزارشی سراسر کذب ۵۰ روز پیش به آقای خامنه‌ای داده بود.

همانموقع که رهبر آستینهایش را بالا زد تا واکسن ایرانی را بر کتفش بکوبند و نام آنرا پادزهری برای تحقیر گذاشت و باعث افتخار ملی! اما در این مدت تنها اتفاقی که افتاد بجز افشای دروغ بزرگی بنام واکسن ایرانی، قربانی شدن نزدیک به ۱۵ هزار انسان طبق آمار رسمی بود!

حالا نزدیک ۷ ماه از فرمان تحریم واکسن میگذرد و عین تمام این ۲۰ ماهی که از ورود کرونا به ایران گذشته، در تک تک تصمیمات کلان مربوط به این دردی که بی‌درمان شده، از انکار ۵۰ روزه تا توصیه‌ی دعای هفتم صحیفه‌ و قس علی‌هذا، همه جا ردی از رهبر جمهوری اسلامی دیده میشود. حتی آنجا که پای لشکریان جن و انس هم وسط آمد!

البته برخی هم دوست دارند به استناد همین اکاذیب متوهمانه‌ای که هر از چندگاهی از دردانه‌های بیت ابراز میشود، مسئولیت تصمیمات غلط او را کم کنند اما ناگهان صله گرفتنها، مثل همین معاون اولی دولت برای مخبر همچون دم خروسی بیرون میزند که انگاری هرکس غلطهایش بیشتر جان مردم را بگیرد عزیز‌تر میشود در آستان و مسئول اصلی کسی جز او نیست!