ضرب و شتم ندا ناجی, از بازداشت شدگان روز جهانی کارگر در زندان قرچک ورامین

پایگاه خبری / تحلیلی نگامروز جاری, ندا ناجی, از شهروندان بازداشت شده در تجمع اعتراضی روز جهانی کارگر در تهران و در مقابل ساختمان مجلس که در حال حاضر در بند زنان زندان قرچک بسر میبرد طی روز گذشته و امروز ۲ مرحله از سوی زندانیان جرائم عادی تحت ضرب و شتم قرار گرفته است. 

به گزارش حقوق بشر در ایران, امروز شنبه ۱۵ تیرماه ۱۳۹۸, ندا ناجی, که در جریان تجمعات اعتراضی روز جهانی کارگر در مقابل ساختمان مجلس در تهران بازداشت شده بود و در حال حاضر در بند زنان زندان قرچک ورامین بسر میبرد ظرف مدت ۲۴ ساعت گذشته ۲ مرحله از سوی زندانیان غیرسیاسی مورد ضرب و شتم قرار گرفت و پس از انتقال به بهداری زندان قرچک برای مدتی با تاربینی مواجه شده بود. ندا ناجی در حا حاضر در زندان قرچک علیرغم اتمام قرار ۳۰ بازداشت دوم کماکان بصورت بلاتکلیف و غیرقانونی نگهداری شده است. 

براساس این گزارش؛ جمال عاملی با انتشار یادداشتی در صفحه شخصی خود نوشت؛ ندا ناجی, روز گذشته از سوی زندانیان جرائم غیرسیاسی و  امروز هم از سوی پرسنل زندان قرچک مورد ضرب و شتم قرار گرفته است. پس از انتقال این زندانی به بهداری علیرغم گذشت چندین ساعت کماکان با تاربینی مواجه شد و دلیل این مشکل بخاطر ضربه ای بوده که پرسنل زندان قرچک به سر ندا ناجی زدند. جان “ندا ناجی” و “عاطفه رنگریز” در خطر است. 

ندا ناجی, فعال مدنی در تاریخ ۲۵ خرداد ۱۳۹۸, با توجه به اتمام مراحل بازجوئی از سوی وزارت اطلاعات از بند ۲۰۹ زندان اوین به قرنطینه زندان قرچک ورامین منتقل شد.