ضرری که امیر عبدالهیان متوجه ایران کرد

پایگاه خبری / تحلیلی نگام – ✍️حسین نخلی

چند نکته دربار‌ه‌ی این عکس و اتفاقی که در اجلاس بغداد رخ‌داد:

۱) میزبان هیچ قصد سوئی در تنظیم جایگاه‌ها نداشته است. اصولا حضور «وزیر خارجه» ایران در صف اول «رئیس جمهوران وپادشاهان»، برخلاف پروتکل‌های تمامی اجلاس‌های جهانی‌ست.

۲)در صورت نارضایتی از چینش افراد می‌توانستیم در گفتگو با مسئولین تشریفات،بدون سر و صدا و حاشیه‌سازی، آرایش صف دوم را تغییر دهیم.

۳)بنا بوده که عراق محل تفاهمات منطقه‌ای باشد. با این کار، «برداشت عمومی» این می‌شود که ایران حتی در اجلاس عراق هم با عربستان و امارات مشکل دارد. در حالی که تا کنون در همین عراق به میزبانی همین میزبان(کاظمی)، مقامات ایرانی چندین دور با مقامات عربستانی مذاکره داشتند.

۴)با این کار، بهانه به مخالفین ایران و کاظمی در عراق داده شده که به تضعیف جایگاه ایران در مناسبات منطقه‌ای بپردازند. این به ضرر حضور منطقه‌ای ایران است.