«ضرغامی» رییس جمهور و «احمدی نژاد» معاون اول می‌شود؟!

شنیده ها نشان می دهد، ضرغامی اخیرا دیدار مهمی با احمدی نژاد داشته است. در این دیدار صمیمانه که به صورت منظم برگزار می‌شود احمدی نژاد به ضرغامی می گوید که «صحبت های اخیرت را دیدم، حرفهای خوبی میزنی، مردم کوچه و خیابان حرف هایت را می فهمند و خوششان می آید، این روند را ادامه بده!»

این دیدار توسط سیاسی و رسانه ای احمدی نژاد بسیار مثبت ارزیابی شده است و او تصمیم می گیرد رابطی را برای ضرغامی تعیین کند که هر هفته با او جلسه برگزار کند.

رابط رییس دولت نهم و دهم با ضرغامی نیز بنا به خواست احمدی نژاد «عبدالرضا داوری» تعیین شده است.

شنیده ها حکایت از این دارد که ضرغامی قصد کرده احمدی نژاد را مجاب کند که بر اساس مدل «پوتین_مدودف» ریاست جمهوری او را قبول کند و خود معاون اول دولت سیزدهم را برعهده گیرد.

قرار شده خبر معاون اولی دولت ضرغامی توسط احمدی نژاد، بعد از تایید صلاحیت ضرغامی رسانه ای شود تا حساسیت شورای نگهبان برانگیخته نشود.