ضرغامی چرا رد صلاحیت شد؟

شنیده ها

عزت الله ضرغامی، رئیس سابق سازمان صدا و سیما، از جمله چهره هایی بود که مدت ها قبل از آغاز رسمی انتخابات، فعالیت های انتخاباتی خود را آغاز کرده بود که در نهایت هم نتوانست نظر شورای نگهبان را جلب کند و رد صلاحیت شد.

ضرغامی در یکی دو سال اخیر، در اینستاگرام خود بخشی راه اندازی کرده بود با موضوع صبحانه با چهره های مختلف مشهور از هر طیف و جناحی. ضرغامی در این برنامه های صبحگاهی با چهره های مختلفی سر میز صبحانه مینشست و گپ و گفت میکرد.

اما همین صبحانه‌ها کار دست ضرغامی داده است و نشست و برخاست ضرغامی با برخی چهره ها به مزاق شورای نگهبان خوش نیامده است.