طالبان سازهای موسیقی را شکستند

پایگاه خبری / تحلیلی نگامطالبان وارد انستیتو ملی موسیقی افغانستان شدند و تمام وسایل موسیقی را شکستند.

به گزارش ایران آرت، صالحه سعادت، روزنامه‌نگار افغانستانی خبر داد که طالبان وارد انستیتو ملی موسیقی افغانستان شدند و تمام وسایل موسیقی را شکستند.

خانم سعادت تصاویری نیز از این اقدام طالبان منتشر کرده است.

طالبان از حدود یک ماه قبل کنترل افغانستان را به دست گرفته است.