طالبان و دستهایی خونی که به گرمی فشرده میشود

محمد ارسلانی

انفجار اخیر در یک مدرسه دخترانه در افغانستان
و کشته شدن بیش از ۵۰ دانش آموز دختر
و زخمی شدن ده ها نفر در این حمله تروریستی
که توسط گروه تروریستی طالبان انجام گرفته
بار دیگر باعث شد تا موجی از تنفر و انزجار گروهی
نسبت به این گروه ، سرتا سر دنیا را فرابگیرد
این جنایت تروریستی نشان داد که
مردم افغانستان با چالش عظیمی روبرو هستند
و قطعا نمی خواهند تروریست ها در آینده و حال کشورشان نقشی داشته باشند
در حالی که همه دنیا این جنایت گروه تروریستی طالبان را محکوم کردند
حاکمیت با دخیل دانستن داعش در این انفجار تروریستی
بار دیگر سعی کرد با تحریف واقعیاتدست های خونی طالبان را
که به خون دختران بی گناه افغان آلودست به گرمی بفشارد
و ثابت کند که جایی که منافعش ایجاب کند
چشم خود را بر روی هر جنایتی که لازم باشد
خواهد بست و یا در آن شریک خواهد بود