طبقه متوسط و جنگ قدرت در آمریکا / یادداشت

✍️محمد طبیبیان

بالاخره آقای ترامپ آخرین بازی تراژیک خود را کرد، هوادارانش را برای یک شبه کودتای ناموفق به ساختمان مجالس فرستاد و روز ۲۰ ژانویه ناموفق و مفتضح و شکست خورده شهر واشنگتن را ترک کرد.

بالاخره مسابقه و مبارزه انتخاباتی آمریکا تمام شد. به نظرم می رسد این رویکرد از لحاظی بسیار شبیه جنگ های داخلی آمریکا(۱۸۶۱-۱۸۶۵) است. در آن رویکرد ها هم فرمانده نیرو های جنوب و نژاد پرست ها، که برای تداوم برده داری مبارزه می کردند، رابرت لی از یک زمینه اشرافی بود وابسته به طبقه زمین دار. فرمانده شمالی ها اولیسیس گرانت فرزند یک کارگر چرم سازی بود که با تلاش و کوشش مدارج ترقی را طی کرده بود. او یک مهندس نظامی به حساب می آمد و از دانشگاه نظام فارغ التحصیل شد. در جوانی و زمان پیوستن به آکادمی نظامی به دلیل سوء تغذیه طولانی کم وزن و ضعیف الجسه بود. در شرح احوال او آمده است که چه در زمان تحصیل و بعد از آن پیوسته به خواندن کتاب و روز آمد کردن درک علمی و فرهنگی خود اهتمام می ورزید.

روش جنگی این دو هم مشابه زمینه زندگیشان متفاوت بود. لی به دنبال شجاعت ورزی، رجز خوانی، و افتخار بود، گرانت در پی تاکتیک و استراتژی علمی و پیروزی. عاقبت در نهم آوریل سال ۱۸۶۵، در نبردی موسوم به جنگ اَپومَتوکس که در محلی به همین نام رخداد، ژنرال لی فرمانده جنوبی ها با ۲۸۰۰۰ سربازش محاصره شد و چاره ای جز تسلیم نیافت. خود را به ژنرال گرانت تسلیم کرد و شمشیرش را تحویل داد. گرانت هم مثل معمول طبقه متوسط با فرهنگ، با عزت و احترام با او و سربازان اسیرش برخورد کرد. نه دستور اعدام و نه حکم غارت و انتقام کشی صادرشد.

عاقبت در آن رخداد انسان مدرن تر پیروز شد، طبقه متوسطی که راه خودش را با تلاش و کوشش و اتکا به روش علمی و اتکا به فرهنگ انسانی باز کرده بود. در این کار زار، یعنی انتخابات اخیر هم، جو بایدن فرزند کارگری که برای امرار معاش به دفعات از این شغل به آن شغل می پرداخت و بایدن در نطق تحلیف خود به مسائل معیشت زمان کودکی خود و تلاش پدرش هم اشاره کرد، خانم کامیلا هریس فرزند یک خانواده مهاجر و این ها با همه جنبشی که به حمایت از آنان به میدان آمدند پیروز شدند. ترامپ بر اتحادی از افراد بسیار ثروتمند از یک طرف و طبقات نه چندان ثروتمند از طرف دیگر متکی بود.

عاقبت هم طبقه متوسط آمریکا از طریق به کاربردن تاکتیک و استراتژی و اتکا به رای و مراحل دموکراتیک در این نبرد هم پیروز شد. شاید برای دیگران هم در این تجربه یک ملت دیگر درسی نهفته باشد..