طبق نظر بنیانگذار جمهوری اسلامی حکومت موروثی نه مشروع است نه معقول

✍️شهاب الدین حائری شیرازی

یکی از سخنانی که بنیانگذار جمهوری اسلامی در بدو ورود به وطن و در میان ملیونها ایرانی در کنار مقبره شهداء گفتند “غیرمعقول بودن موروثی شدن حکومت بود.”

امروز متاسفانه در اثر عملکرد نامطلوب حاکمان ، اعتماد مردم به حکومت به شدت کاهش یافته . متعاقب این کاهش اعتبار حکمرانان ، موج شایعات درخصوص عملکرد و برنامه های آتی حاکمیت ، بشدت گسترش یافته و در اثر همان بی اعتمادی، مورد پذیرش بسیاری ازمردم ، قرار میگیرد .

حاکمان وظیفه دارند ضمن اهمیت دادن به ترمیم و بازسازی اعتماد آسیب دیده مردم،همزمان با تلاش برای رفع عوامل سست کننده اعتماد ، نسبت به دور ساختن خود از موضع اتهام نیز تلاش نمایند .

عواملی نظیر بسته وبسته تر شدن دائره کسانی که امکان خدمت رسانی در مناصب انتخابی وانتصابی را می یابند ، کم اهمیت شدن خواست اکثریت در تصمیم سازیها و تعیین سیاستها ، ناتوانی در تامین نیازهای مردم و مقایسه ای که بصورت طبیعی بین کشور ما وهمقطارانش در توسعه ، نظیر کشورهای حاشیه خلیج وترکیه و کره جنوبی و…میشود ، موجب بدگمانی و ناخشنودی وعصبانیت بیش از پیش مردم از حاکمان شده است .

در این میان تبلیغات دشمنان که متاسفانه عملکرد حکومت در فزونی عدد دشمنان و میزان دشمنی ایشان نیز موثر بوده است بر این موج بدگمانی سوار شده تا مردم را به معارضه و رو در رویی با نظام بکشانند .

از جمله این شایعات تلاش حاکمان برای به قدرت رساندن فرزندی از فرزندان رهبری پس از ایشان است .

حاکمیت بایست باتوجه به مقدمات پیش گفته ، نسبت به شایعاتی این چنین ، حساس برخورد نموده و صریحا ضمن رد این مسئله به شایعاتی از این دست که به مشروعیت زدایی از حکومت دینی می انجامد پایان دهد .

حکومت موروثی چنانچه امام راحل در بهشت زهرا گفتند نه مشروع است ونه معقول .

پ ن: امیرمومنان در بحث جدی گرفتن شایعات و ضرورت توضیح حکام به مردم و زدودن شایعات چنین میفرمایند :

وَ إِنْ ظَنَّتِ الرَّعِیَّهُ بِکَ حَیْفاً فَأَصْحِرْ لَهُمْ بِعُذْرِکَ وَ اعْدِلْ عَنْکَ ظُنُونَهُمْ بِإِصْحَارِکَ فَإِنَّ فِی ذَلِکَ رِیَاضَهً مِنْکَ لِنَفْسِکَ وَ رِفْقاً بِرَعِیَّتِکَ وَ إِعْذَاراً تَبْلُغُ بِهِ حَاجَتَکَ مِنْ تَقْوِیمِهِمْ عَلَی الْحَقِّ .

هر گاه رعیّت بر تو بد گمان گردد، عذر خویش را آشکارا با آنان در میان بگذار و با این کار از بدگمانى نجاتشان ده، که این کار ریاضتى براى خود سازى تو و مهربانى کردن نسبت به رعیّت است و این بیان عذر موجب استحکام مردم در پیمودن مسیر حق که خواست توست میگردد.