طرح انسداد شبکه‌های اجتماعی خارجی و سه نکته

علی اصغر خدایاری

اخیرا برخی از نمایندگان طرحی را برای انسداد شبکه‌های اجتماعی خارجی ارائه کرده‌اند. در رابطه با این طرح سه نکته را به ایشان یادآوری می‌کنم:

۱- پیش از این یکی از قضات هم‌فکر شما حکم فیلترینگ تلگرام را صادر کرده است. امروز هم انگیزه او از این اقدام روشن است، هم همه می‌دانند او فقط عاملی بوده است که دستور را اجرا کرده است، و هم عاقبت کار وسرنوشت او پیش چشم همه ماست. چرا ما باید فکر کنیم انگیزه شما چیزی غیر از آن است یا این که شما این تصمیم را خودتان گرفته‌اید و به شما دستور داده نشده است؟ و چرا شما باید فکر کنید سرنوشتی بهتر از آن قاضی در انتظار شماست؟

۲- در کشور اکنون قانونی جاری برای ممنوعیت استفاده از ماهواره وجود دارد. برای این که میزان اثربخشی این قانون را ببینید کافی است بالای پشت‌بام بروید و نگاهی به اطراف بیندازید. اگر طرح شما قانون شود، چرا باید سرنوشتی بهتر از آن قانون در انتظار آن باشد؟

۳- از قول معصوم نقل شده است که انسان ذاتاً نسبت به چیزی که او را از آن منع کنند، حریص است. چرا فکر می‌کنید که این حدیث و احادیث دیگر فقط برای نقل در بالای منابر است و برای شما هیچ کاربرد عملی ندارد و در تصمیم‌گیری‌ها نباید به آن‌ها توجه کنید؟

کسانی که از واقعیات عبرت نگیرند، خیلی طول نخواهد کشید که خود مایه عبرت دیگران خواهند شد.