طرح عزل روحانی در مرحله نهایی

 

 

مهرداد شاکری

 

با توجه به برنامه تندروهای اصولگرا مبنی بر استیضاح حسن روحانی

و نارضایتی عمومی در کشور از عملکرد حاکمیت

و همچنین اقدامات دولت ترامپ در تحریم های همه جانبه علیه ایران

به نظر می رسد تا قبل از برگزاری انتخابات مجلس در سال ۹۸

دولت روحانی ساقط

و دولت در سایه به اتکای نظامیان جایگزین دولت روحانی شود

روزشمار پایان عمر دولت روحانی تا عزل روحانی به

شمارش در آمده

آیا دولت روحانی در بهار ۹۸ ساقط می شود ؟

 

پایگاه خبری / تحلیلی نگام