طرح معرفی چین به عنوان مسئول شیوع کرونا تقدیم کنگره شد

پایگاه خبری / تحلیلی نگام“دولت چین از اوایل ماه دسامبر بر واقعیت امر در خصوص ویروس کرونا واقف بود ولی به لابراتورها دستور امحاء نمونه‌ها را داد و پزشکان را مجبور به سکوت کرد”

طرحی مبنی بر بررسی ادعای پنهانکاری پکن در موضوع شیوع نسل جدید کرونا که اولین بار در شهر ووهان مشاهده گردید تقدیم  کنگره آمریکا شد.
در این طرح که از سوی سناتور جمهوریخواه جاش هاولی و نماینده جمهوریخواه مجلس نمایندگان الیس استفانیک تقدیم شده “موضع ناکافی و مشکوک” چین در خصوص شیوع کووید ۱۹ محکوم شد.
در این طرح ضمن خواست “معین شدن آسیبهای ناشی از نسل جدید کرونا به دلیل پنهانکاری چین” دعوت می شود تا مکانیزمی برای تامین زمینه دریافت غرامت آسیب دیدگان از این کشور ارائه شود.
سناتور هاولی در نشست خبری ترتیب یافته در این خصوص ادعای درغگویی عمدی حزب کمونیست چین از ابتدای شیوع بیماری به مردم جهان را مطرح کرد.
هاول گفت:
“دولت چین از اوایل ماه دسامبر بر واقعیت امر در خصوص ویروس کرونا واقف بود ولی به لابراتورها دستور امحاء نمونه‌ها را داد و پزشکان را مجبور به سکوت کرد”.
استفانیک نیز ضمن مسئول دانست چین در قبال آسیبهای جهانی شیوع ویروس گفت:
“تصمیم چین مبنی بر لاپوشانی کامل تاثیرات مرگبار  ویروس، سبب مرگ هزارن نفر از جمله صدها آمریکایی شد. به بیانی ساده، این طرح دعوت برای مسئول دانستن چین است”.