طوس زیارتگه رندان جهان خواهد شد

✍️جلال تقوی

کتاب تاریخ ایران زمین باز به نحوی ورق خورد که دو بزرگ مرد فرهنگ و هنر این مرز و بوم را در خراسان کنار هم جای داد
در حالی که ایران بعد از هجوم اعراب، آماده میشد که مثل عراق و سوریه و مصر و … زبان و فرهنگ عربی به خود بگیرد ناگهان بزرگ مردی از خراسان برخاست که یک تنه با اسطوره سازی فرهنگی دوباره به زبان و فرهنگ پارسی جانی دوباره دمید و یک هزاره مردم این مرز و بوم وامدار این حکیم بزرگ بوده و خواهند بود
و اما هزار سال بعد …
وقتی که فرهنگ و ادبیات و موسیقی این سرزمین باردگر داشت قربانی گلوبالسیم و جهانی شدن میشد باز از دیار خراسان مردی برخاست که با تلفیق موسیقی و ادبیات فاخر ایران زمین روح زندگی به فرهنگ ما دمید.
دوباره اشعار بزرگانی چون مولوی و سعدی و حافظ و عطار در قالب موسیقی اصیل، وارد خانه های ایرانیان شد و نوعی آشتی دوباره با فرهنگ و هنر و موسیقی اصیل شکل گرفت و زنده شد
و اما ناگهان انقلاب ۵۷…
و نظامی که برخلاف حرکت و جنبش اولیه خود به مرور با فرهنگ و هنر و موسیقی زاویه گرفت و بسیاری از اهالی موسیقی وهنر و ترک وطن گفتند، یا در کنج اتاقهای تاریک خود گوشه عزلت گرفتند یا در سکوتی غریبانه و دردآور چشم از جهان فرو بستند.
و چه ها که بر سر حسین منزوی ها، شهریارها، شهنازها، شریف ها، ملک ها و همایون خرم ها و و و که نیامد.
صداو سیمای جمهوری اسلامی ،هنرمندان موسیقی و شجریان ها را تحریم نکرده بلکه سالهاست که خود را از وجود اینان محروم کرده است و بسی افسوس …
یادمان باشد که:
نام هنرمند همواره حتی بعد از مرگ با هنرش زنده خواهد ماند ولی نام آنانکه با فرهنگ و هنر سرزمین خود به ستیز برخاستند، در زباله دان تاریخ خاک خواهد خورد و فراموش نکنیم سیاهی هرگز پایدار نبوده است و بی شک نخواهد بود و همیشه نور بر ظلم و تاریکی ، پیروز است.
و از این شنبه ی بی مهرسال ۹۹ طوس زیارتگه رندان جهان خواهد شد…