ظریف: از ابتدا گفته بودیم پروتکل‌ها امکان ملاقات با پوتین را فراهم نمی‌کند

پایگاه خبری / تحلیلی نگام _ محمد جواد ظریف درباره سفر رئیس مجلس به مسکو گفت: ما اطلاع داشتیم البته هم پروتکل های کرونایی و هم پروتکل ملاقات روسای مجالس، امکان ملاقات با آقای پوتین را فراهم نمی کرد و این را هم ما از ابتدا به دوستانمان در مجلس گفته بودیم. وزارت خارجه تلاشش را هم کرد، سفیر ما هم تلاشش را کرد.


محمد جواد ظریف درباره سفر رئیس مجلس به مسکو گفت: از ابتدا به دوستان مان در مجلس گفته بودیم پروتکل های روسای مجالس، امکان ملاقات با پوتین را فراهم نمی کند.


به گزارش انتخاب، وزیر امور خارجه به صداوسیما گفت: ما از سفر اطلاع داشتیم البته هم پروتکل های کرونایی و هم پروتکل ملاقات روسای مجالس، در واقع امکان ملاقات با آقای پوتین را فراهم نمی کرد و این را هم ما از ابتدا به دوستانمان در مجلس گفته بودیم. وزارت خارجه تلاشش را هم کرد، سفیر ما هم تلاشش را کرد.

وی در ادامه گفت: سفر بسیار خوبی برای آقای دکتر قالیباف به روسیه تدارک دیده شده. ایشان با روسای دو مجلس روسیه با وزیر خارجه، با دبیر شورای امنیت ملی گفتگو خواهند کرد. همینطور ملاقات هایی متعدد با محافل دانشگاهی، با محافل خبری و با ایرانیان برای ایشان تدارک دیده شده است. لذا سفر بسیار خوبی برای ایان تدارک دیده شده و حتما هم سفر موفقی خواهد بود در راستای تقویت روابط بین دو کشور.