ظریف هم چنان تنها گزینه برای شکست اقتداگرایان و عامل وحدت اصلاح طلبان ، اعتدال گرایان و اصولگرایان معتدل

اخیرا عبدالله نوری در دیداری با سید جواد شهرستانی نماینده آیت الله سیستانی در باب مسائل سیاسی و انتخاباتی بحث هایی داشته و سید جواد شهرستانی از عبدالله نوری در مورد کاندیدای مورد نظر آنان پرسیده که عبدالله نوری در جواب می گوید : “فعلا گزینه مدنظر ما ظریف است چون هم به ما نزدیک تر است و هم شانس بیشتری در نظرسنجی ها دارد.”

ظریف به هر صورت همچنان گزینه وزارت خارجه چند تن از کاندیداهای جدی ریاست جمهوری آینده است.

اما بسیاری او را بهترین گزینه برای ریاست جمهوری آینده می دانند که هم مورد اعتماد رهبری است ، هم مورد قبول و عامل وحدت اصلاح طلبان ، اعتدال گرایان و اصولگرایان معتدل است ، هم احتمال رد شدن او از فیاتر شورای نگهبان بسیار بالاست ، و هم با توجه به شناخت او با تیم جدید کاخ سفید به ویژه بایدن ، می تواند بهترین فرصت را برای ذوب شدن یخ روابط چهل ساله ایران و آمریکا رقم زند.

ظریف در مصاحبه اخیر خود با همدلی حضورش را در انتخابات ریاست جمهوری آینده نفی کرده و گفته مایل است به تدریس بپردازد اما در عین حال گفته تسلیم تقدیر است.

همین جمله آخر او ، امیدها را در دل اصلاح طلبان ، اعتدال گرایان و اصولگرایان معتدل و حتی بسیاری از مخالفان جدی نظام برای دستیابی به وحدت و رسیدن به کاندیدای مشترک در انتخابات ریاست جمهوری آینده زنده کرده ، تا کشور را از این بن بست فعلی خارج و احیانا در چاه ویل کاندیدای نظامی و یا اقتداگرا گرفتار نسازد.