ظریف و دلواپسان بی عقل

محمد ارسلانی

با افشای فایل صوتی ظریف هجمه ها علیه وزیر امورخارجه ایران شدت گرفته است
عده ای دلسوزانه و از سر وطن پرستی وی را نقد میکنند
اما عده ای هم که اکثریت قریب به اتفاقشان از دلواپسان نابخرد هستند
از هیچ هجمه و تهمتی علیه وی خودداری نمیکنند
فضای مجازی پر است از کلیپ هایی
که ظریف را یکی از عوامل ترور سردار سلیمانی
و به عنوان قاتل وی معرفی میکنند
در پوچ و بی اساس بودن این ادعاها کافیست که یکی دونکته را متذکر شوم
حرفهای ظریف برای من و شمایی که خارج از گود نشسته ایم و میگوییم لنگش کن تازگی دارد
و گرنه در راس حاکمیت و بین سران نظام و وابسته های آن
اگر تا امروز کوچکترین مدرکی دال بر خائن بودن ظریف یافته بودند
هزاران بار آن را منتشر میکردند
و ظریف را محاکمه میکردند
نکته دوم
ظریف و دستگاه دیپلماسی بعید است
در جریان ریز سفرهای سردار سلیمانی
در منطقه بوده باشند
اگر نشت اطلاعاتی در این مورد رخ داده
بهتر است دلواپسان نابخرد
چشمهایشان را باز کنند و متهم اصلی را که در جایگاه خدایی نشسته ببیند