ظریف و صدرنشینی دلهره آمیز/ محمد مورد توجه، در روز ترند شدن

شنیده ها

مرکز پژوهشی بتا با داده کاوی ۵میلیون پست در فضای مجازی در ۶ اردیبهشت ۱۴۰۰ با رصد و بررسی ۲۵ نامزد احتمالی انتخابات ۱۴۰۰ به ۵ نامزد احتمالی برتر پرداخته است.

در ۶ اردیبهشت حواشی ایجاد شده پیرامون انتشار فایل صوتی مصاحبه ظریف در شبکه‌های اجتماعی ادامه دارد. وی در مجموع بیشترین تولید محتوای انتخاباتی را به خود اختصاص دهد.

همچنین سعید محمد مثل روزهای گذشته همچنان در جمع نفرات برتر قرار گرفته و روند استقبال کاربران از وی فروکش نکرده است. نام وی ترند توئیتر فارسی نیز شد.