ظهور معجزه هزاره سوم در نقش منجی!

پایگاه خبری / تحلیلی نگام _ محمود احمدی نژاد با نزدیک شدن به زمان انتخابات، پس از غیبتی صغری، مجدد بر صفحه اول رسانه‌ها برگشته است. حاکمیت هم برای گرم شدن تنور انتخابات هم، این بار بنظر می‌رسد دیگر مشکلی با ورود مجدد لااقل در مقام کاندیداتوری وی ندارد.

با ناامید شدن مردم از دولت روحانی، احمدی نژاد هم با شمایل جدید با تطهیر سابقه خود، سعی دارد همچون منجی مردم در ۱۴۰۰ ظهور کند.

احمدی نژاد این بار نه فقط شعار عدالت که شعار آزادی هم سر می‌دهد و در مصاحبه‌ای بیان می‌کند که در دوره خودش نه تنها از هیچ‌روزنامه نگاری شکایت نکرده است بلکه حتی توقیف شدن و زندانی شدن روزنامه نگاران را گردن دولت محمد خاتمی مبیاندازد!

حق با احمدی نژاد است. توده مردم در تنگنای فشارهای مختلف اقتصادی به خاطر ندارند که در دوره محمد خاتمی صرفا توقیف ۱۲۰روزنامه و نشریه، به دست شخص قاضی «مرتضوی» رقم خورد. علاوه بر توقیف بسیاری از مدیران مسوول، سردبیران و روزنامه نگاران سروکارشان با مرتضوی افتاد و با احکام حبس و جزای نقدی و محرومیت های کاری روبه رو شدند.

اما احمدی نژاد خودش خوب به خاطر دارد که پس از اعتراضات به انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸، در زمان تصدی همان سعید مرتضوی بر دادستان تهران، تعدادی از بازداشت‌شدگان به بازداشتگاه کهریزک فرستاده می‌شوند که چند نفر در این بازداشتگاه به دلیل شرایط نامناسب داخل آن و همچنین جراحات ناشی از ضرب و شتم، جان خود را از دست می‌دهند.

سعید مرتضوی در این پرونده به عنوان متهم اول معرفی می‌شود اما محمود احمدی‌نژاد این مدافع عدالت و کرامت انسانی، بدون توجه به اتهامات سعید مرتضوی او را از دستگاه قضایی به قوه مجریه آورد و به وی ریاست ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز را محول کرد!

این تمام‌ ماجرا نیست، حتی وقتی دادسرای انتظامی قضات، حکم قضایی سعید مرتضوی را به حالت تعلیق در می‌آورد و بیش از ۲۰۰ نماینده مجلس از قوه قضاییه، به خاطر این تعلیق تشکر می‌کنند محمود احمدی‌نژاد در یک اقدام جنجال‌برانگیز دیگر پست سعید مرتضوی را از تغییر می‌دهد و او را به ریاست «صندوق تأمین اجتماعی» یکی از بزرگترین سازمان‌های اقتصادی و اجتماعی ایران منصوب می‌کند!

معجزه هزار سوم در دوره جدید ظهور خود نه تنها عدالت که حقیقت و آزادی را هم در مسلخ سیاست جهت به دست گرفتن کرسی قدرت، دارد قربانی می‌کند.

کاش ما مردم حافظه تاریخی‌مان مثل جامعه‌ کلنگی‌مان به قول همایون کاتوزیان این‌قدر کوتاه مدت نبود تا به راحتی کاسبان سیاست نتوانند هر بار به دوربین زل بزنند و بدون اندکی احساس شرم، در کمال وقاحت دروغ تحویل مردم دهند، کاش..