عابربانک انتخاباتی «حسین دهقان» کیست؟!

حسین دهقان مشاور رهبری در امور نظامی و دفاعی نزدیک به دوسال است که فعالیت های انتخاباتی خود را آغاز کرده است.

وزیر سابق دفاع طی ماه های اخیر هزینه زیادی را در رسانه های بین‌المللی، داخلی و فضای مجازی کرده است که علی رغم تاثیر اندک، ولی فاکتور سنگینی را بر روی دست اسپانسرهای مالی او گذاشته است.

شنیده ها نشان می دهد که «حسن علیزاده» مدیر کل روابط عمومی کمیته امداد در زمان ریاست پرویز فتاح بر این مجموعه، تامین کننده مالی ستاد حسین دهقان است.

گفته می‌شود علیزاده منابع مالی چشمگیر با مبدا نا معلومی وارد ستاد دهقان کرده است.

شنیده شده که نهادهای نظارتی به حسین دهقان تذکر دادند ولی وی چندان توجه نکرده است.