عباس لسانی; تداوم اعتصاب غذا / برگزاری جلسه دادگاه

پایگاه خبری / تحلیلی نگام روز گذشته, جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات عباس لسانی, فعال ملی مدنی محبوس در زندان مرکزی اردبیل, از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب  این شهر  با حضور نماینده دادستان و عباس لسانی به همراه وکیل وی برگزار شد. این فعال ملی مدنی در حالی در جلسه دادگاه حاضر شد که پانزدهمین روز از اعتصاب غذای اعتراضی خود را به دلیل عدم دریافت اوراق پرونده اش پشت سر گذاشت. 

به گزارش حقوق بشر در ایران, روز دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸, عباس لسانی, فعال ملی مدنی محبوس در زندان مرکزی اردبیل در حالی که پانزدهمین روز از اعتصاب غذای اعتراضی خود را به دلیل عدم دریافت اوراق پرونده اش که ناشی از ممانعت مسئولان زندان مرکزی اردبیل مخصوصا شخصی بنام “سورآذر” رئیس حفاظت اطلاعات زندان مرکزی اردبیل بوده را پشت سر گذاشته است پس از حضور در شعبه اول دادگاه انقلاب اردبیل به ریاست قاضی خدادادی و با حضور نماینده دادستانی عمومی و انقلاب اردبیل و وکیل این فعال ملی مدنی مورد محاکمه قرار گرفت. 

عباس لسانی طی روزهای گذشته ضمن دریافت احضاریه ای از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب اردبیل از بابت اتهامات؛ “تشکیل، اداره و عضویت در گروه به اصطلاح مدنی و قومی گاماج (شاخه اصلی) بوسیله چارت ترسیمی منتظم در پرونده توام با شکل‌گیری مجامع, رسانه‌های گروهی معاند نظام با هدف ضدیت با کلیت نظام به نحو مستمر و مداوم”، فعالیت تبلیغی علیه نظام از طریق انتشار مطالب موهن بواسطه مصاحبه با مجامع، سخنرانی با هدف بر هم زدن امنیت ملی”, “تحریک و تشویق اقوام ترک در استان آذربایجان غربی از طریق سخنرانی و مصاحبه با رسانه‌های معاند نظام و متعاقبا انتشار آن با هدف جنگ با اقوام کرد برای روز دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸ به جهت دفاع و محاکمه به دادگاه احضار شده بود. 

عباس لسانی در تاریخ ۶ خرداد ۱۳۹۸, در اعتراض به آنچه که در اعتراض به عدم دریافت خلاصه پرونده قضائی خود که پیش از این از سوی وکیل وی تهیه و به زندان داده شده بود تا به دست وی برسد با توجه به ممانعت مسئولان زندان به دستور “سورآذر” رئیس حفاظت اطلاعات زندان مرکزی اردبیل که از رساندن خلاصه پرونده سر باز زدند و از تحویل اوراق پرونده به عباس لسانی خودداری کردند این فعال ملی مدنی دست به اعتصاب غذای اعتراضی زده بود و با توجه به تعداد روزهای سپری شده این فعال مدنی امروز دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸ وارد روز ۱۵ از اعتصاب غذای اعتراضی خود شده است.