عباس کوتول سرحلقه جریان مافیای موبایل کیست ؟

پایگاه خبری / تحلیلی نگام ، عباس تقی زاده مافیای بازار موبایل در دهه ۶٠ به جرم حمل نوار دستگیر شد.در شهرری دستفروشی می‌کرد.همانجا وارد باند قاچاق شد و به سرعت ریس باند شد.

معروف است به «عباس کوتول».تاکنون پنج بار دادگاهی شده.اخرین حکمش تبعید به طبس است.اما تا سال قبل آزاد و‌ در تهران بود.

اصلی‌ترین کارش در دو‌ دهه این است: هواپیما ۱۵ تنی آنتونف را هر هفته دو بار در فرودگاه پیام به زمین می‌نشاند. این هواپیماها پراز موبایل است.

حداقل ۱۵ مدیر ارشد گمرک در رابطه با او‌ دستگیر شده‌اند.

عجیب‌ترین نکته در موردش این است که در آخرین دستگیری در خانه او و یک هفته قبل از استیضاح کرباسیان وزیر سابق اقتصاد، متن دستنویس سخنرانی یکی از نمایندگان پیدا شده بود.

او گفته بود در شب استیضاح کرباسیان دو نماینده مجلس به خانه‌اش رفتند و برای کمک «به فقرا» ۵۰۰ میلیون گرفتند. هر دو نماینده نطق آتشینی علیه وزیر وقت داشتند. یکی از آنها آقای «ح» و دیگری «خ» بود.

عباس کوتول/تقی‌زاده موتور محرک استیضاح کرباسیان بود.یکبار هم به دفتر وزیر سابق رفت ولی او به اتاقش او را راه نداد.

عباس تقی‌زاده سرحلقه جریان مافیای کلاسیک بازار موبایل است. با تمام جزئیات سینمایی که یک جریان مافیایی می‌تواند داشته‌باشد.

تاکنون از وی هیچ عکس معتبری منتشر نشده است.