عدم تمایل رئیسی به تمدید حکم علی لاریجانی

شنیده ها

بر اساس اخبار موثق دریافتی علی لاریجانی در دیداری با ابراهیم رئیسی به تشریح پرونده همکاری ایران و چین پرداخته و گزارشاتی در این خصوص به رئیسی داده است.

علی لاریجانی به دنبال تمدید حکم خود در خصوص این پرونده است اما خبرهای دریافتی حاکی از عدم تمایل رئیسی مبنی بر تمدید این حکم است.

ابراهیم رئیسی درصدد این است که پرونده همکاری ایران و چین را به معاونت اقتصادی وزارت خارجه ارجاع داده و این معاونت در این خصوص تصمیم گیری کند که در این صورت مهدی صفری مسئول معاونت اقتصادی وزارت خارجه مامور پرونده همکاری ایران و چین خواهد شد.

لازم به ذکر است که چینی ها اساسا تمایل داشتند این پرونده را با علی لاریجانی به پیش برده و در همکاری با وی تصمیمات لازم را اتخاذ کنند.

چرا که علی لاریجانی را جدای از رفت و آمد دولت ها فردی ریشه دار در ساختار و سیستم جمهوری اسلامی ایران می دیدند اما اکنون این تحلیل رنگ باخته است.