عدم مهار هوش هیجانی اعتیاد به همراه دارد/ تاثیرگذاری فضای مجازی در به کارگیری هوش هیجانی

پایگاه خبری / تحلیلی نگام _ یک عصب‌شناس و روانشناس جایگاه هوش هیجانی و چگونگی بکارگیری آن را تشریح کرد.

به گزارش برنا؛ در جامعه کم نیستند افرادی که بدون هیچ تعقلی و با تصمیمات لحظه‌ای خود و خانواده‌شان را با شکست‌ها و دردسرهای متعدد مواجه می‌کنند و ماحصل این اقدام را نتیجه هوش هیجانی سرشارشان می‌دانند!

حسن عشایری، عصب‌شناس، روان‌شناس حوزه اعصاب و روان و استاد دانشگاه علوم پزشکی ایران، گفت: هوش هیجانی بالا باید با خردورزی، عقلانیت، شعور و باهوشی همراه باشد.

عشایری اظهار کرد: هوش هیجانی زیربنای الگوبرداری و یادگیری است، از مادر، پدر، خانواده، آموزش‌ و پرورش، ارتباطات، رسانه‌ها، هنر، سینما و … بر روی هوش هیجانی افراد تاثیرگذار است و آن را شکل می‌دهند.

این استاد دانشگاه اظهار کرد: هوش هیجانی در پاسخ به محرک‌های بدنی و روانی مبنی‌بر تکامل اتفاق می‌افتد. هوش هیجانی را فقط مثبت ارزیابی نمی‌کنیم، بلکه می‌توان هیجانات مثبت، منفی و خنثی را بررسی کرد. همچنین هوش هیجانی در بعد اجتماعی و در مراودات نمایان می‌شود.

عشایری گفت: براساس تحقیقات ۷۰ سال اخیر مغز اجتماعی افراد به وسیله هوش هیجانی شکل می‌گیرد. یعنی عواطف، همدلی، همدردی و … بر پایه هوش هیجانی شکل می‌گیرد.

به گفته او محور هوش هیجانی باید بر اساس انسانیت، نظم و ساماندهی امور انجام شود. برای مثال در کودکان هوش هیجانی منجر به بازی می‌شود. در مرحله بعد بازی به ارتباطات اجتماعی تبدیل می‌شود. هوش هیجانی فقط یادگیری الفبا نیست.

این استاد دانشگاه با بیان اینکه هوش در عمل، گفتار، کردار، ارتباطات در تماس با اجتماع خودش را نشان می‌دهد، افزود: هوش هیجانی را بدون آسیب شناسی نمی‌توان مطرح کرد.

این عصب‌شناس تاکید کرد: با مدیریت هیجان‌ها دیگر جایی برای اضطراب، افسردگی، بیماری‌های روان تنی و … نیست. در صورت عدم مهار هوش هیجانی فرد به سمت اعتیاد سوق پیدا می کند در حالی که فرد با هوش به خود آسیب نمی زند.

عشایری گفت: در مجموع هوش هیجانی با حافظه هیجانی همراه است و هوش هیجانی یادگرفتنی است.

او اظهار کرد: امکانات ابراز هیجانات محدود است و همین قضیه هوش هیجانی را تحت آسیب قرار می‌دهد. نباید هوش هیجانی منجر به لجام گسیختگی شود بلکه باید هیجانات در برخی مواقع مهار شوند. هوش خوب باید بداند در کجا و با چه شدتی به شکل مثبت، منفی و خنثی بروز کند.

این استاد دانشگاه تاکید کرد: رسانه‌ها می‌توانند در زمینه چگونگی بکارگیری هوش هیجانی تاثیرگذار باشند. از سوی دیگر فضای مجازی بر آسیب‌شناسی هوش هیجانی تاثیر گذار است، چون به حدی در این زمینه آلودگی اطلاعات است که فرد از مسیر خارج می‌شود.

به گفته او هوش هیجانی به عنوان یک مهارت باید برای یک زندگی سالم بکار برده شود.