عدنان زورفی سیاستهای حکومت جدید عراق را اعلام کرد

پایگاه خبری / تحلیلی نگامعدنان زورفی استاندار سابق نجف که حکومت جدید عراق را تشکیل خواهد داد، اعلام داشت، در حکومت جدید سیاست ” نخست عراق ” را دنبال خواهیم کرد

عدنان زورفی استاندار سابق نجف که حکومت جدید عراق را تشکیل خواهد داد، اعلام داشت، در حکومت جدید سیاست ” نخست عراق ” را دنبال خواهیم کرد.

زورفی که وظیفه تشکیل حکومت جدید به وی محول شده است، با انتشار اطلاعیه ای اظهار داشت، از یک سیاست متکی بر اصل ” نخست عراق و دور ماندن از درگیریهای منطقه ای و بین المللی ” پیروی خواهیم کرد.

زورفی تاکید کرد، حکومت جدید در زمینه موضوعاتی چون تعلق اسلحه تنها به دولت، از میان برداشتن گروههای مسلح، تامین امنیت تظاهرات کنندگان و بجای آوردن خواسته های مشروع آنها تلاش خواهیم کرد.

زورفی همچنین گفت، با نمایندگی سازمان ملل در عراق همکاری کرده و حداکثر یکسال بعد از تشکیل حکومت برای برگزاری انتخابات شفاف و آزاد تدارکات لازمه انجام خواهیم داد.

برهم صالح رئیس جمهور عراق دیروز وظیفه تشکیل حکومت جدید را به زورفی محول کرده بود.