عراقچی: طبیعی است که به پایان برجام سریعتر نزدیک شویم

پایگاه خبری / تحلیلی نگام، عباس عراقچی، معاون سیاسی وزیرخارجه ایران گفت گام پنجم کاهش تعهدات برجامی ایران، آخرین اقدام این کشور بود. 

او تصریح کرد: «برداشتن این گام به این معنا نیست که برجام تمام شده و یا ایران از برجام خارج شده است بلکه به تعادلی در برجام رسیده‌ایم.»

عراقچی با بیان اینکه همکاری ما با آژانس ادامه پیدا می‌کند و افزود: «این آمادگی را داریم که هر موقع طرف‌های مقابل بتوانند خواسته های ما را تامین کنند و به تعهدات خود در برجام  عمل کنند، ما به رویه قبلی باز گردیم.»

در همین حال معاون وزیر خارجه ایران گفت طبیعی است که این موضوعات شرایطی را ایجاد می‌کند که به پایان برجام سریعتر نزدیک شویم.