عروسی اصول گرایان با دامادی قالیباف

✍️اکبر گنجی

دیروز روز جشن عروسی اصول گرایان بود. آیت الله خامنه ای برای یکدست کردن حکومت، پس از نصب ابراهیم رئیسی ، از طریق شورای نگهبان یک مجلس تماماً أصول گرا ساخت.

مراسم عروسی دیروز برگزار شد و قالیباف دامادِ اصول گرایان شد. او سودای ریاست جمهوری دارد و یکسالی باید زحمت بکشد تا با حذف همه مخالفان و منتقدان و رقبا توسط شورای نگهبان، رئیس جمهور شود.

اما آیت الله خامنه ای چند سالی است که در حال آماده سازی پرویز فتاح برای این سمت است. همه در حال تبریک گفتن به قالیباف هستند که روز عروسی اش با أصول گرایان است.

این شادی های بچگانه چاره بی چارگی استبدادِ به نام خدا و پیغمبر و ائمه و دین نخواهد بود.

با حکومت استبدادی نمی توان فساد سیستماتیک ، رانت خواری، نابرابری و تبعیض را رفع کرد. گذار به دموکراسی چاره کار است.