عزم احمدی‌نژاد برای حضور در انتخابات ۱۴۰۰ با واگذری زمین به مردم

اخبار دریافتی حکایت از آن دارد که محمود احمدی نژاد و بهاری ها عزم خود را برای حضور در انتخابات جزم کرده اند.

گفته می شود در جلسات بهاری صحبت از حضور محمود احمدی نژاد، غلامحسین الهام و اسفندیار مشایی در انتخابات ۱۴۰۰ است.

از دیگر سو شنیده می شود، احمدی نژاد یکی از طرح های خود برای انتخابات ۱۴۰۰ را واگذاری «زمین» به مردم عنوان کرده و قرار است در فضای انتخاباتی ۱۴۰۰ بر روی آن مانور بدهد.