عزم جدی نظام برای تغییر رویه در ارتباط با آمریکا

جمهوری اسلامی ایران و در رأس آن آقای خامنه ای به این نتیجه رسیده که بایستی در ارتباط با آمریکا تجدید نظر کرد و از رویه ی گذشته ای که تا کنون اعمال شده صرف نظر نمود این تصمیمی است که در راس هرم نظام به صورت جدی گرفته شده است.

به گزارش نگام، بر پایه اطلاعات موثق رسیده قرار است برقراری رابطه سیاسی بین ایران و آمریکا تا قبل از پایان یافتن دوره اول ریاست جمهوری حسن روحانی عملی شود و گام اول باز شدن سفارت خانه های دو کشور است.

پاک شدن شعار های مرگ بر آمریکا از روی دیوارها نیز در همین راستا است، زیرا اگر این اتفاق بدون هماهنگی با راس نظام صورت می گرفت عملا امکان پذیر و قابل اجرا نبود.
به تازگی نیز شورای هماهنگی تبلیغات ضمن بخشنامه ای تاکید نموده که در مراسم بزرگداشت سیزده آبان سال جاری از آتش زدن پرچم آمریکا خود داری شود ، هر چند این خبر از سوی برخی تکذیب شد اما تمامی این نشانه ها حکایت از عزم جدی نظام و به خصوص رهبری در این رابطه دارد.

هر چند در هفته های اخیر رهبر ایران در سخنرانی های خود از خطر نفوذ آمریکا سخن گفته اما ظاهرا این سخنان برای آرام کردن تند رو ها بوده و بیشتر مصرف داخلی دارد اما توافق میان ایران و آمریکا به صورت جدی و محرمانه پیگیری می شود.
چندی پیش مهپویا دماوند از نیروهای تندروی دلواپس در نوشته ی خود آقای خامنه ای را مهمترین سد نیرو‌های انقلابی و «دلواپس» معرفی کرده و به سیاست‌های وی اعتراض کرده است،وی نوشته که آقای خامنه‌ای تنها سخن می‌گوید و از وی عملی سر نمی‌زند.

همچنین دستگیری تولید کنندگان لباس با نقش پرچم آمریکا و اعتراض تعدادی از نمایندگان به ظریف به دلیل دست دادن با اوباما اقداماتی نمایشی است که دلواپسان احساس نکنند نظام از ارزش های خود فاصله گرفته است.

البته تلاش برای بهبود رابطه ایران و آمریکا و عزم آقای خامنه ای برای این موضوع مربوط به اکنون نیست و از زمان ریاست جمهوری احمدی نژاد آغاز شد ، احمدی نژاد بسیار تلاش کرد این امر در زمان ریاست جمهوری خودش محقق شود،وی هنگام پیروزی اوباما در انتخابات ریاست جمهوری پیام تبریک برای وی ارسال کرد و هنگام سخنرانی اوباما در سازمان ملل پای سخنرانی اوباما نشست اما از آنجا که مقامات آمریکا احمدی نژاد را تصمیم گیرنده اصلی ندانسته و ضمنا مشروعیت وی نزد مردم ایران به خاطر تقلب در انتخابات سال ۸۸ محل ترید بود، هیچ گاه توجهی به او نشان ندادند.

اما اکنون شرایط متفاوت شده و زمینه مناسبی برای ارتباط بیشتر بین ایران و آمریکا به وجود آمده چرا که دولت فعلی ایران برخاسته از آرای واقعی مردم بوده و دولتمردان ایران و آمریکا به فرصت تاریخی پیش آمده کنونی واقف بوده و هر دو طرف برای بهره برداری هر چه بهتر از آن تلاش می نمایند ، هر چند برای مصرف داخلی و راضی نمودن تندروهای دو کشور مجبور باشند بعضا سخنان دیگری بر زبان جاری کنند .