عزم شورای نگهبان برای رد صلاحیت های گسترده

شورای نگهبان برای انتخابات مجلس و خبرگان که در اسفند ماه برگزار خواهد شد، رد صلاحیت های گسترده را در دستور کار خود قرار داده است.
به گزارش نگام منابع آگاه در این زمینه گزارش دادند که به دفاتر استانی شورای نگهبان دستور العمل های محرمانه ایی مخابره شده است که از هم اکنون افرادی را که احتمال کاندیداتوری آنها میرود و کاملا با نظام همراه نیستند را شناسایی و اقدام به پرونده سازی علیه آنها کنند.
در همین راستا حسن روحانی چندی قبل در یک سخنرانی عمومی به عملکرد شورای نگهبان اعتراض کرد که روز بعد از آن رهبر ایران بدون اشاره به نام رئیس جمهور این سخنان را مورد نقد قرار داد و از شورای نگهبان حمایت کرد.
در چنین شرایطی شورای نگهبان قصد دارد به بهانه جلوگیری از نفوذ دشمن در مراکز تصمیم گیر کشور که گفته آقای خامنه ای است بسیاری از اصلاح طلبان، طرفداران دولت روحانی و کسانی که به صورت کامل با حکومت همراه نیستند را رد صلاحیت کند.