عصبانیت اصولگرایان از هشتک اعدام نکنید: مجری شبکه افق خطاب به مردم: با شعار شما اتفاقی نمی‌افتد/ توییتر مشخص نمی کند که کسی اعدام نشود

پایگاه خبری / تحلیلی نگام _ ثابتی نوشت: با شعار شما اتفاقی نخواهد افتاد، آن ۳نفر هم اگر جرمی مرتکب شده اند باید اعدام شوند واگر هم بیگناه هستند نباید اعدام شوند اما این را توییتر مشخص نخواهد کرد!

امیرحسین ثابتی مجری و فعال رسانه‌ای اصولگرا در توئیتر خود نوشت: ‏همانها که میگفتند «موسوی دستگیر بشه، ایران قیامت میشه» وبعد هم موسوی دستگیر شد و اتفاقی نیفتاد، امروز میگویند «اعدام نکنید»