عضو ارشد دولت روحانی به قوه قضاییه معرفی شد

شنیده ها

در میان بگم بگم‌های بنزینی در مناظره سوم که منجر به صدور بیانیه و اطلاعیه از سوی دولت و ستاد مردمی رئیسی شد دیروز خبری روی خروجی خبرگزاری مجلس رفته است که از معرفی نهاوندیان به قوه قضاییه حکایت دارد.

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در همین مورد گفته است: نهاوندیان دبیر شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا به علت استنکاف از حضور در کمیسیون بر اساس قانون به مقام قضایی معرفی شد.

خضریان علت احضار نهاوندیان را نحوه افزایش قیمت بنزین در آبان ۱۳۹۸ و حوادث بعدی خوانده و عنوان کرده است: دو بار از آقای محمد نهاوندیان معاون اقتصادی رئیس جمهور و دبیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا برای حضور در کمیسیون و شنیدن اظهارات کارشناسی دعوت به عمل آمد و ایشان به بهانه اینکه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا اتخاذ تصمیم نکرده از حضور در کمیسیون و کمک به انجام وظایف نظارتی و قانونی کمیسیون اصل نود خودداری کرده است.