عضو هیئت نظارت بر مطبوعات: اگر اقدام «روزنامه تهران تایمز» مغایر با مصالح کشور باشد قطع به یقین هیئت بی تفاوت نخواهد بود

پایگاه خبری / تحلیلی نگام ، غلامرضا منتظری گفت : اگر اقدام روزنامه تهران تایمز مقایر با مصالح کشور باشد قطع به یقین هیئت بی تفاوت نخواهد بود.

عضو ناظر مجلس در هیئت نظارت بر مطبوعات در گفتگو با خبرنگار سایت خبری مدارا در پاسخ به این سئوال که آیا هیئت نظارت با اقدام روزنامه تهران تایمز برخورد خواهد کرد گفت: هیئت نظارت بر مطبوعات یک بخش نظارت دارد که مطبوعات کشور را بررسی و اگر مواردی باشد در جلسه هیئت نظارت ارائه می کند.

وی ادامه داد: گاهی مواقع ما گزارش های ویژه ای داریم از سوی سازمان ها و بخش خصوصی که این موارد نیز مورد بررسی قرار می گیرد.

غلامرضا منتظری گفت: بنده چون این موضوع را ندیده ام نمی توانم قضاوت کنم اما اگر با مصالح کشور مغایرت داشته باشد قطع به یقین هیئت نظارت بر مطبوعات بی تفاوت نخواهد بود.

به گزارش مدارا روزنامه انگلیسی زبان “تهران تایمز” (وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی) در روزهای گذشته اقدام به کنار هم قرار دادن تصویر میرحسین موسوی و ترامپ در صفحه اول کرده بود.