عضو کمیسیون امنیت ملی: صبر مجلس به پایان رسید / دوره دست‌دلبازی برای بازرسی‌های آژانس خاتمه یافت/ به زودی اجرای پروتکل الحاقی متوقف می‌شود

پایگاه خبری / تحلیلی نگام _ نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به جلسات کارشناسی فشرده این کمیسیون برای بررسی طرح «الزام دولت به خاتمه دادن به اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی» تأکید کرد: صبر مجلس به پایان رسیده است، چون فضای بین المللی قدر همراهی‌های ملت ایران را ندانست و اکنون استقلال، امنیت و رعایت منافع ملی حکم می‌کند جمهوری اسلامی ایران احکام و قرارداد‌های بین المللی را تنها درصورتی که طرف‌های مقابل حاضر به انجام تعهدات خود باشند بپذیرد.

عباس مقتدایی درباره تصمیم مجلس برای لغو اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی گفت: بی تعهدی اتحادیه اروپا در حوزه اجرای مناسب برجام موجب شد که مجلس یازدهم برای تأمین منافع ملی تصمیم بگیرد که به اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی خاتمه داده شود. مقدمات این تصمیم از ماه ها پیش فراهم شد و با شهادت شهید فخری زاده شدت یافت.

وی با اشاره به تصویب فوریت طرح تعلیق اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی در صحن علنی مجلس افزود: دوره دست‌دلبازی برای بازرسی‌های آژانس تمام شد. طرح یادشده بعد از تصویب فوریت، برای بررسی به کمیسیون امنیت ملی ارجاع و کمیسیون نیز آن را تصویب کرد و با توجه به جو عمومی مجلس پیش بینی می شود سریع در دستورکار صحن علنی مورد رسیدگی قرار گیرد.

نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به جلسات کارشناسی فشرده این کمیسیون برای بررسی طرح «الزام دولت به خاتمه دادن به اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی» تأکید کرد: صبر مجلس به پایان رسیده است چون فضای بین المللی قدر همراهی‌های ملت ایران را ندانست و اکنون استقلال، امنیت و رعایت منافع ملی حکم می کند جمهوری اسلامی ایران احکام و قراردادهای بین المللی را تنها درصورتی که طرف های مقابل حاضر به انجام تعهدات خود باشند بپذیرد.

وی افزود: بررسی مصوبات فوریتی کمتر از ۱۵ روز در مجلس طول می کشد، درباره طرح های دوفوریتی حتی ظرف ۱۰ روز مصوبه برای شورای نگهبان ارسال می شود بنابراین عنقریب جمهوری اسلامی ایران اجرای پروتکل الحاقی را به دلیل خسارتهایی که از اجرای آن دید متوقف می کند. مصوبه مجلس نشان می دهد که کشور ما وارد فاز جدیدی در تعاملات بین المللی با غرب شده است و نگاه به آسیا جدی تر دنبال می شود.

عضو فراکسیون اکثریت مجلس درباره تأثیر مصوبه مجلس بر برجام و مذاکرات احتمالی آینده ایران و ۱+۵ تأکید کرد: این حرکت مجلس شورای اسلامی سطح و روند تعاملاتی کشور را تحت تأثیر قرار می دهد و به نظر می رسد طرف های غربی با توجه به اینکه به تعهدات شان عمل نکردند در طی ماه ها و هفته های آینده آن روی دیگر رفتار ایران را خواهند دید و رویکرد ایران برای تأمین منافع حداکثری ملت شتاب بیشتری می گیرد.

نماینده اصفهان در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: بعد از اجرای مصوبه مجلس آژانس و غربی ها خواهند فهمید که اگر لیاقت بیشتری از خود نشان می دادند می توانستند منافع بیشتری ببرند ولی چون صرفا بارهایی را بر جمهوری اسلامی ایران تحمیل کردند و هیچ امتیاز و خدماتی را ارائه نکردند، طبیعی است که ایران در جهت تأمین منافع خود قدم های لازم و اساسی را بردارد.