عطش کاندیداتوری پیش از تابستان ۱۴۰۰/ به ‌نام ریاست‌جمهوری، به ‌کام وزارتخانه!

شنیده ها

در شرایطی که تنها طی همین هفته اخیر ۴، ۵ چهره دیگر نیز رسما اعلام کاندیداتوری کرده‌اند، روی کاغذ چیزی در حدود یکصد نفر خود را در قد و قواره کاندیداتوری ریاست‌جمهوری و البته حضور در کابینه رییس‌جمهوری منتخب می‌بینند!

برخی از تحلیلگران معتقدند : «یکی از راه‌های وزیر شدن در ایران کاندیدای ریاست‌جمهوری شدن است.»

همین حالا هستند کاندیداهایی که اگرچه می‌گویند جز به ریاست‌جمهوری نمی‌اندیشند اما بعید نیست در ادامه «بهشتِ» نقد را به «پاستورِ» نسیه ترجیح داده و به مسیر دیگری بروند.