علاوی روز یکشنبه کابینه خود را اعلام می کند

پایگاه خبری / تحلیلی نگاممحمد توفیق علوی که وظیفه تشکیل حکومت در عراق را برعهده دارد، لیست کابینه را یکشنبه ۱۶ فوریه اعلام خواهد کرد

محمد توفیق علوی که وظیفه تشکیل حکومت در عراق را برعهده دارد، لیست کابینه را یکشنبه ۱۶ فوریه اعلام خواهد کرد.

محمد خالدی نماینده ترکمن مجلس که در تیم کارعلاوی قراردارد، در بیانیه مطبوعاتی خود اعلام کرد، کابینه علوی تشکیل شده است.

خالدی ضمن اظهار اینکه این لیست در روز یکشنبه اعلام خواهد شد گفت: علوی برای رای دادن به کابینه، مجلس را به تشکیل جلسه فوق العاده فرا خواهد خوانده است.

عادل عبدالمهدی به دلیل تظاهرات های خیابانی در عراق ، که از اول اکتبر سال ۲۰۱۹ آغاز شد، از نخست وزیری استعفا داد و برهم صالح رئیس جمهور وظیفه تشکیل حکومت جدید را به محمد توفیق علوی واگذار کرد.