علیرضا داودنژاد، تهیه‌کننده و کارگردان سینما : جشنواره فجر بدون حضور مردم یعنی سوزاندن فیلم‌ها

پایگاه خبری / تحلیلی نگام ، علیرضا داودنژاد کارگردان سینما گفت: جشنواره فیلم فجر بدون حضور مردم برگزار نشود، بهتر است.

 علیرضا داودنژاد تهیه کننده و کارگردان سینما، درباره برگزاری فیزیکی جشنواره فیلم فجر، گفت: اول باید دید وضعیت اپیدمی ویروس کرونا به کجا می‌رسد؛ از طرفی اگر سالن‌های سینما بسته باشند، صحیح نیست به خاطر جشنواره باز شوند؛ چون فیلم‌ها می‌سوزند.

مگر اینکه شرایط به نحوی باشد که سالن‌ها باز و منعی برای رفتن به سالن‌ها وجود نداشته باشد. در این صورت می‌توان جشنواره فیلم فجر را برگزار کرد.  اگر سالن‌ها بسته باشند منطقی نیست به خاطر جشنواره سالن‌ها باز شوند، چون کسی نمی‌آید فیلم‌ها را ببیند.

وی درباره برگزاری جشنواره بدون حضور مردم هم اظهار کرد: به نظر من برگزاری جشنواره بدون حضور مردم هم یعنی سوزاندن فیلم ها؛ چون آثار فقط در جشنواره نمایش داده می‌شوند بدون اینکه دیده شوند. در این شرایط جشنواره برگزار نشود، بهتر است.

این کارگردان با اشاره به آخرین وضعیت اکران «مصائب شیرین ۲» بیان کرد: وقتی سالن‌ها به طور دائم باز و بسته می‌شوند و در زمان باز بودن هم شاهد استقبال خوبی نیستیم، پس نمی‌توان فیلم را اکران کرد. اکران آنلاین هم هنوز سر و سامانی پیدا نکرده است؛ یعنی ارشاد، اصناف سینمایی، خانه سینما و اتحادیه تهیه کنندگان هیچ کار جدی برای تبلیغ و امنیت سینمای آنلاین انجام نداده اند.

داود نژاد عنوان کرد: سه عنصر تبلیغات خوب، اطلاع رسانی و امنیت باید وجود داشته باشد تا سینمای آنلاین معنا پیدا کند وگرنه این هم امکانی می‌شود که حرامش می‌کنیم.