علی مطهری باز هم سخنگوی مردم شد

✍️محمدهادی بازیاری

تلاشی که علی مطهری برای بیان نظرات و دیدگاه های مردم انجام می دهد

و خود را سخنگوی مردم فرض می کند

وی جدیدا گفته است:

مردم تا کی مقاومت کنند؟ افق روشنی وجود ندارد

این فشار اقتصادی و اینکه خیلی امیدی به آینده وجود ندارد از دلایل کمرنگ شدن حضور مردم در انتخابات گذشته است.

افق روشنی برای برخی از مردم وجود ندارد؛ یعنی به نظر من زبان حال مردم این است که ما مقاومت می‌کنیم ولی تا کی؟…

آقای مطهری شما از کدام مردم حرف می زنید

از مردمی که از ناچاری و عدم تحمل شرایط موجود دست به خودکشی می زنند

از مردمی که شرمسار خانواده های خود با نداری و فقر در حال جان کندن هستند؟

آقای مطهری مردم سالهاست با صدای بلند فریاد می زنند دیگر طاقت و تحمل شرایط موجود را ندارند

اما حاکمیت در جواب مردم فقط در سه روز۱۵۰۰ نفر از آنان را می کشد

و هزاران نفر را زندانی میکند

آقای مطهری مردم دیگر نه توان دارند شرایط موجود را تحمل کنند

و نه دیگر علاقه ای به ادامه حاکمیت دارند

لطفا بیش از این به قلب مردم در حال جان کندن نیش و کنایه نزنید