عمارت بهارستان کانون تحرکات انتخاباتی قالیباف؟!

سردار جمال الدین آبرومند که پیش از این به عنوان دستیار محمد باقر قالیباف رئیس مجلس در حوزه خدمت و پیشرفت منصوب شده بود در عمارت بهارستان مستقر شد.

گفته می‌شود که رفت‌وآمدها به عمارت بهارستان بیش از حوزه مسئولیت آبرومند یعنی دستیاری ریاست مجلس بوده و تنوع حضور مسئولان و چهره های مختلف سیاسی و غیرسیاسی نشان می‌دهد که عمارت بهارستان ماموریتی بالاتر از دستیاری در حوزه خدمت و پیشرفت را یدک می‌کشد.

عمارت بهارستان یا همان کاخ مشروطه ساختمان قدیم مجلس است که از جمله آثار ملی کشور به حساب می‌آید.

«عمارت بهارستان» محل جدید استقرار سردار آبرومند دستیار محمدباقر قالیباف است.

شنیده ها نشان می‌دهد به دلیل توانایی آبرومند و تجربه او در معاونت هماهنگ کننده سپاه، این ساختمان محل کادرسازی های سیاسی شده است.

این افراد که عموما افراد تأثیرگذار در تمامی حوزه ها هستند بعد از سازماندهی و گرفتن مسئولیت، وارد سیکل انتخاباتی محمدباقر قالیباف شده و سازمان رای او را شکل خواهند داد!

این روزها در محافل سیاسی از عمارت بهارستان به عنوان ستاد انتخاباتی غیررسمی قالیباف نام می برند.