عمان برای مخالفان حاکمان ایران ناامن شد/ جان شهرزاد میرقلی خان هم در خطر است

محمد ارسلانی


با توجه به اظهارات فرزندان جمشید شارمهد رهبر گروه تندر انجمن پادشاهی ایران وی آخرین تماس خود را با خانواده اش در دبی انجام داده است و موقعیت یاب گوشی تلفن همراه وی برای آخرین بار در یک شهر ساحلی در عمان فعال بوده و پس از آن موقعیت یاب تلفن همراه وی خاموش گردیده است.


این اظهارات می تواند نشاندهنده این باشد که نیروهای اطلاعاتی و امنیتی ایران در کشور عمان به گستره نفوذی برای ربایش مخالفان حاکمان ایران دست پیدا کرده اند و با فراغ بال در حال رصد ترددها در این کشور می باشند.


با توجه به اقامت خانم شهرزادمیرقلی خان در کشور عمان و توئیت چند روز گذشته وی در مورد قصد ربایش ایشان توسط نیروهای امنیتی ایران و هشدار شهرزاد میرقلی خان به رهبر ایران ، احتمال ربایش وی نیز وجود دارد و جامعه جهانی باید سریعا با محکوم کردن ربودن فعالان سیاسی و مخالفان حاکمیت ایران طبق پروتکل های جهانی و منشور حقوق بشر با اقدامات مخرب حاکمیت ایران در داخل و خارج از مرزهایش علیه مردم ایران مقابله نمایند