عمر چلیک: اتحادیه اروپا چرا موضع خشونت آمیز یونان علیه مهاجرین را محکوم نمی کند؟

پایگاه خبری / تحلیلی نگامعمر چلیک سخنگوی حزب عدالت و توسعه ترکیه: کشورهای عضو اتحادیه اروپا دیگر بصورت سازمان خودخواهی سیاسی در آمده اند

عمر چلیک سخنگوی حزب عدالت و توسعه ترکیه با اشاره براینکه، کشورهای عضو اتحادیه اروپا، یونان را در ارتباط با اعمال خشونت علیه مهاجرین محکوم نکردند، اظهار داشت، این کشورها دیگر بصورت سازمان خودخواهی سیاسی در آمده اند.

عمر چلیک در پیام توییتری خود ابراز داشت، هر کسی که می گوید با یونان بخاطر حراست از مرزهای اروپا همیاری می کنیم، مسئول مرگ مهاجرین در نتیجه تیراندازی پلیس و سربازان یونان بوده و تاکنون این چنین خودخواهی ضد بشریت دیده نشده است.

چلیک با تاکید براینکه، کلمه ای که مقامات اتحادیه اروپا آن را بسیار دوست دارند، اعتدال می باشد، گفت، اتحادیه اروپا به یک اتحادیه عاری از تمامی حساسیتهای انسانی تبدیل شده است. دیگر نمی تواند از آزمون ارزشهای سیاسی و انسانی نتیجه مثبتی بگیرد. بطوریکه از خشونت یونان حمایت می کنند. آنهایی که برای جلوگیری از ورود مهاجرین به اروپا از خشونت وحشیانه یونان حمایت بعمل می آوردند، ارزشهای سیاسی اروپا را از این قاره تبعید می کنند. یاری معنوی و مادی به خشونت یونان برایتان نفعی نداشته و راستگرایان افراطی در اروپا را هر چه بیشتر تقویت خواهید کرد.