عملیات جعلی و اخبار جعلی در اختلاف ایران و آمریکا!

✍️ دبیر سیاسی کانال تحلیل اجتماعی

دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفته است برخی از اخبار جعلی نمی‌گذارد که ایران تصمیم بگیرد.

یک معنای این سخن آن است که گروه‌های ذی‌نفوذی در آمریکا هستند که سیاست‌های آمریکا را با برنامه‌هایی مانند تولید و انتشار اخبار جعلی، بطرف آنچه که خود می‌خواهند سوق می‌دهند.

بعبارت دیگر جنگ ناخواسته‌ای را می‌خواهند به آمریکا تحمیل کنند. به احتمال زیاد ترامپ با درک این موقعیت بوده است که شمارهٔ تلفن مستقیم داده تا بدون اینکه واسط‌های مخرب تعیین کننده باشند ، این ترامپ و مسئولین ایران باشند که بتوانند شفاف و بدون تعارف گفت‌گو کنند!

در این میان نیز او در مصاحبهٔ اخیر خود گفته است که در آمریکا مجتمع‌های تولیدی تسلیحاتی-صنعتی وجود دارند که به جنگ تمایل دارند.

به نظر می‌رسد که او می‌خواهد تا می‌تواند مؤلفه‌های جنگ را تضعیف و مؤلفه‌های مذاکره را تقویت نماید.
حال در چنین موقعیتی برخی از گروه‌های داخلی این نگرش او را به معنای ترس آمریکایی ها قلمداد می‌کنند و با این اظهار نظر هم قصد تحریک آنان را دارند!

نباید پیشنهاد مذاکرهٔ ابر قدرت نظامی اول دنیا را به معنای ترس قلمداد کرد! اینگونه ادبیات مربوط به رجزخوانی‌های جنگ شمشیر قبایل بدوی بوده است، نه تفکر سیاستمداران قرن ۲۱

امروزه اصل مذاکره و مصالحه در سیاست بین الملل یک ارزش تلقی می‌شود و برعکس آن جنگ طلبی یک ضد ارزش محسوب می‌گردد.
لذا جنگ طلبانی که در کار تولید تسلیحات هستند برای جنگ مؤلفه‌های جنگ را نیز تولید می‌کنند تا زمینه‌های آن تقویت شود.

در این میان اخبار جعلی نیز می‌تواند یکی از ابزارهای جنگ طلبان باشد اما مهمتر از اخبار جعلی ، عملیات‌های جعلی‌ست ، همچنانکه مجتمع‌های عظیم تولید سلاح به راحتی می‌توانند چند گروه مزدور را در اطراف ایران مانند عراق و لبنان کرایه و اجاره کنند تا با ایجاد حملات شبانه و یا عملیات‌های خرابکارانه به مراکز متعلق به آمریکا را وادار به جنگ با ایران کنند. این‌ها در داخل ایران هم عواملی را دارند که بتوانند به آن‌ها جهت اقدامات مختلف برای تحریک آمریکا برای حمله به ایران کارهای مخربی را انجام دهند، حتی ممکن است این عوامل مزدور، در چنین موقعیت‌های حساسی به کشتن برخی از آمریکاییان دست بزنند تا وقایع را بطرف جنگ سوق دهند.
برای پیش‌گیری از این اقدامات مخرب ، به نظر می‌رسد اصل مذاکره را نباید منتفی کرد . و از طرفی تلفن دادن ترامپ برای موضوع جلوگیری از تحریکات جنگ طلبان بوده است. تماس تلفنی در عالم سیاست مذاکره رسمی تلقی نمی‌شود ولی می‌تواند از سوء استفادهٔ مجتمع‌های تولید سلاح و تحرکات مزدوران داخلی و خارجی آنان پیش‌گیری کند. تصور و فهم اینکه آن‌ها که به دنبال براندازی هستند و برای تحریکات جنگی، جنگ طلبان آمریکایی مانند بولتون و پمپئو ابزار مناسبی خواهند بود،سخت نیست.این ابزارها می‌توانند برخی اپوزیسیون وابسته را هم در بر بگیرد. نام و عنوان آن‌ها روشن است!
همه می‌دانند که جنگ به هیچ‌وجه به نفع ایران نخواهد بود؛ اما جنگ طلبان چه داخلی و چه خارجی برای منافع شخصی برای جنگ لحظه شماری می‌کنند! منافع خارجی‌های جنگ طلب در فروش تسلیحات در کل منطقه است اما منافع جنگ طلبان داخلی چه می‌تواند باشد؟!