عملیات میدانی و مجازی «سعید محمد» علیه نمایندگان مجلس فعال در انتخابات ریاست جمهوری

شنیده ها

اکانت های توییتری منسوب به سعید محمد بعد از جلسه اخیر سعید محمد با ابراهیم رییسی، حمله هماهنگی را علیه نماینده های مجلسی که فعال در انتخابات ریاست جمهوری هستند انجام دادند.

تیم رسانه ای سعید محمد بشدت علیه «قاضی زاده» «علیرضا زاکانی» «نیکزاد» و «امیرآبادی» فعال شدند و تهدید کردند که اگر به مجلس برنگردند و عرصه انتخابات را رها نکنند در مقابل ولی فقیه قرار گرفتند.

گفته می شود در جلسه اخیر و همچنین پیام های بعدی، سعید محمد درخواست داشته ریاست ستاد ابراهیم رییسی را در دست بگیرد و نیکزاد در جای دیگری مشغول به کار شود که با آن مخالفت شده و این امر موجب سرخوردگی سعید محمد شده است.

پیش بینی می شود عملیات سعید محمد و تیم او علیه مجلسی ها برای خالی ماندن جایگاه های ویژه دولت بعد و رزرو معاون اولی دولت رییسی از هم اکنون به نفع سعید محمد باشد.