عملیات هوایی در شمال عراق

پایگاه خبری / تحلیلی نگامدر نتیجه عملیات در مناطق زاپ و گارا سه تن از اعضای سازمان تروریستی و تجزیه طلب پ ک ک از قدرت عمل ساقط شد

در عملیات هوایی ترتیب یافته در مناطق زاپ و گارا در شمال عراق، سه تروریست منسوب به سازمان تروریستی و تجزیه طلب پ ک ک از پای درآورده شد. 

وزارت دفاع ملی ترکیه اعلام کرد، عملیاتی هوایی به طور هماهنگ با عملیات پنجه در مناطق زاپ و گارا در شمال عراق ترتیب یافت. 

در نتیجه این عملیات سه تن از اعضای سازمان تروریستی و تجزیه طلب پ ک ک از قدرت عمل ساقط شد.