عمیق تر شدن شکاف فقیر و غنی در جامعه ایران

پایگاه خبری / تحلیلی نگام _ با ان که انتظار می رفت پس از انقلاب ایران که با نگاه ویژه و به محرومین و مستضعفین و پابرهنگان شکل گرفت ، کمتر شاهد شکاف بین فقیر و غنی باشیم اما گویا این شکاف روز به روز بین این دو قشر عمیق تر می شود.

در سال گذشته، در مناطق شهری متوسط هزینه کل یک خانوار در دهک اول معادل ۱۰ میلیون و ۴۸۳ هزار تومان در سال بوده است. درحالی‌که این عدد برای دهک دهم معادل ۱۳۲ میلیون و ۵۸۰ هزار تومان گزارش شده است.


در سال ٩٧، سهم هزینه ۱۰ درصد ثروتمندترین به ۱۰ درصد فقیرترین معادل ۴۵/ ۱۴ بوده و در سال ٩٨ به ۶۹/ ۱۳ درصد کاهش یافته. این روند در سهم هزینه ۲۰ و ۴۰ درصد ثروتمندترین به ۲۰ و ۴۰ درصد فقیرترین نیز خود را نشان می‌دهد.


سهم هزینه ۲۰ درصد ثروتمندترین به بیست درصد فقیرترین در سال ٩٧، برابر با ۸.۳۶ گزارش شده که در سال ۹۸ با کمی کاهش به ۷.۹۷ برابر رسیده است.


همچنین سهم هزینه ۱۰ درصد ثروتمندترین به ۴۰ درصد فقیرترین در سال ٩٧ معادل ۴.۴۱ بوده و با کاهش نسبی به ۴.۲۵ برابر در سال ٩٨ رسیده است

مشابه روند تغییرات ضریب جینی و سهم هزینه در دهک‌های بالا نسبت به دهک‌های پایین در کل کشور در مناطق شهری و روستایی نیز مشاهده شده است.