عنابستانی به قولی که به نیروی انتظامی داد، عمل نکرد!

رضا عنابستانی نماینده مردم سبزوار در تماسی با مسئولان نیروی انتظامی گفته که درصدد است تا با حضور در محل برخورد با سرباز نیروی انتظامی حضور یافته و شخصا از وی عذرخواهی کند.

وی البته حضور خود را مشروط به عدم حضور رسانه‌ها کرده بود.

اما برخلاف این که این پیشنهاد از خود وی بوده در زمان مقرر در محل مذکور حاضر نشده است.

وی در تماس مسئولان نیروی انتظامی که علت عدم حضور وی را جویا شده‌اند گفته که برای این کار استخاره کردم که نتیجه آن خوب نبوده است!