عوامل حاکمیت در اروپا در ترس و وحشت

محمد ارسلانی

در روند بررسی پرونده و محکومیت اسدالله اسدی دیپلمات ایرانی در بلژیک
دستگاه امنیتی اروپا که در این پرونده متشکل از نیروهای امنیتی کشورهای اتحادیه اروپا هستند
موفق شدند به یک دفترچه مهم در وسایل شخصی اسدی دست پیدانمایند
دفترچه ای که حاوی لیست صدها نفر از عوامل حاکمیت ایران در اروپا می باشد
که اسدی ماهیانه به آنان پول و دستمزد پرداخت می کرده است
دستگاه امنیتی اتحادیه اروپا در حال بررسی این لیست بلند بالا می باشند
این امر باعث هراس و وحشت عوامل حاکمیت ایران گردیده است
به نظر می رسد تعدادی از عوامل نفوذی که با اسم فعال سیاسی و مدنی
با سیستم امنیتی ایران در ارتباط بوده و در حال خیانت به اپوزیسیون بوده اند
و بعضا آماده انجام حملات تروریستی در اروپا
نیز جزو این لیست باشند