عکسی که برای صاحب آن ۲۷۰۰ دلار آب خورد

وزنامه البیان امارات در این باره نوشت: دادگاه عالی امارات حکم دادگاه بدوی و استیناف علیه فردی را که اقدام به عکسبرداری از داخل اتاق پرو یک فروشگاه البسه‌فروشی کرده بود تایید و این فرد را به ۲۷۰۰ دلار معادل ۷۵ میلیون تومان جریمه محکوم کرد.

این حکم در حالی تایید می‌شود که فرد مزبور بازگو می‌کند با این گمان که دوستش در اتاق پرو برای پرو لباس تنهاست از او عکس گرفته و تصور نمی‌کرده فرد دیگری در اتاق باشد.

او می‌گوید: وقتی تلفن همراهم را از بالا به داخل اتاق بردم و در صفحه آن فرد دیگری را دیدم به سرعت دستم را کشیدم و حتی عکسی هم نگرفتم.

با این حال این فرد که نامش اعلام نشده بنا بر شکایت فردی که در اتاقک پرو بوده دادگاهی شده و محکوم به پرداخت غرامت است تا از این پس کسی دست به چنین شوخی‌ای نزند.